Category Novinky

Obrovské díky patří i všem účinkujícím, městu Chlumec n.C., personálu Klicperova domu a jmenovitě Marcele Přerovské za pomoc s organizací. Díky!